โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมกิจกรรมตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการร่วมจัดกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย เพื่อรณรงค์ให้ผู้มีสุขภาพดีช่วยบริจาคโลหิต และเป็นการส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรของ อบจ.ชลบุรี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป ในการทำความดีและมีจิตอาสาร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจด้วยการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-3839-234 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Copyright © 2022. All rights reserved.