หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขอให้ อบจ.ชลบุรี ซ่อมผิวถนนสายหัวกุญแจ-เรือนจำ มาบคล้า

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 02 ก.ย. 2020 3:47 pm
โดย คนรักท้องถิ่น
ขอความอนุเคราะห์ อบจ.ชลบุรี ซ่อมผิวจราจรถนนสายบ้านหัวกุญแจ-เรือนจำใหม่คลองกิ่ว (มาบคล้า) ด้วยถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชลบุรี ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้มีบางจุดผิวจราจร ชำรุดเป็นหลุมเสียหาย หลายจุดแล้ว เนื่องจากมีรถยนต์หลายขนาดมาใช้สัญจรในเส้นนี้ ทำให้บางจุด บางช่วง ผิวจราจรเริ่มชำรุดเสียหาย จึงขอความอนุเคราะห์ อบจ.ชลบุรี สำรวจและซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว ในส่วนที่เสียหายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีดังเดิม และอีกหนึ่งจุดที่เป็นปัญหาข้างกำแพงของเรือนจำ จะออกไปบ้านมาบคล้า ฝนตกมักจะมีน้ำขังผิวถนน สัญจรได้ลำบาก อยากให้ดำเนินการ ขุดทางระบายน้ำ ซึ่งน่าจะมีทางระบายน้ำเดิมอยู่ แต่มีวัชพืชขึ้นสูงปกคลุม ทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้ หรือทำทางระบายน้ำตัววี ถ้าเป็นไปได้ในอนาคต ต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

Re: ขอให้ อบจ.ชลบุรี ซ่อมผิวถนนสายหัวกุญแจ-เรือนจำ มาบคล้า

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 16 ก.ย. 2020 8:31 am
โดย ponravint
ถนนสายดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขณะนี้อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญาจ้าง 2 ปี ซึ่งจะพ้นภาระผูกพันตามสัญญาจ้างในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 จากการตรวจสอบ พบว่าถนนบางช่วงมีผิวจราจรแตกร้าว ตำแหน่งที่แตกร้าวมากจะอยู่บริเวณบ่อดินเก่า และบ่อลูกรังของประชาชน ในเบื้องต้นได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมการชำรุดเสียหายแล้ว ตามภาพถ่ายแนบท้าย