อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3/2565

อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3/2565
            วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารเข้าพบปะพูดคุย และให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตในโครงการ “อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และภาคโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทยจัดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โลหิตขาดแคลนไม่เพียงพอต่อสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ หรือโรคที่เกี่ยวกับโลหิต ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 ทางโลหิต ตามมาตรฐานของสภากาชาดไทย เพื่อสร้างความมั่นให้กับผู้บริจาคโลหิตและสร้างบุญอย่างปลอดภัย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก
Copyright © 2022. All rights reserved.