หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขอความอนุเคราะซ่อมทางหลวง หมายเลข3245

โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 16 พ.ย. 2018 2:34 pm
โดย นายวรกฤช จินดาสวัสดิ์
เรียน ท่านนายกอบจ. และผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องจากถนนทางหลวง หมายเลข 3245-เอกมล มีประชาชนจำนวนมากที่ต้องใช้เส้นทางนี้ในการสัญจร แต่ถนนสายดังกล่าวได้ถูก
ปล่อยปละละเลยไม่ได้รับดูแลและซ่อมแซม ตั้งแต่แยกเอกมลไปถึงหมู่บ้านหมื่นจิตร บางช่วงน้ำกัดเซาะทางเกือบทั้งหมดเลน เป็นหลุมบ่อลึกตลอดเส้นทาง และต้นไม้ปลกคลุมกินเลนเป็นช่วงๆ

จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นใจในความทุกข์ร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ด้วยครับ

ด้วยความนับถือ
วรกฤช

ปล.มีรูปถ่ายชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาครับ
ติดต่อ 0815888111

Re: ขอความอนุเคราะซ่อมทางหลวง หมายเลข3245

โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 11:50 am
โดย ponravint
เรียน คุณวรกฤช จินดาสวัสดิ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบถนนตามข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วพบว่า ไม่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียนของท่านไปยังแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

Re: ขอความอนุเคราะซ่อมทางหลวง หมายเลข3245

โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 17 ม.ค. 2019 2:49 pm
โดย วรกฤช จินดาสวัสดิ์
มีผู้สอบถามเส้นทางดังกล่าวหลายท่านรวมถึงแขวงทางหลวงชลบุรี2ด้วยทางแขวงแจ้งว่าอยู่ในเขตอบต.คลองกิ่วอ.บ้านบึงไม่อยู่ในเขตทางหลวงชลบุรี2 ถนนดังกล่าวที่ชำรุดเสียหายจากหมู่บ้านหมื่นจิตออกหมู่บ้านเขาแง ต.คลองกิ่วครับผม. ช่วยติดตามด้วยครับผมเดือดร้อนกันทั่วครับ

Re: ขอความอนุเคราะซ่อมทางหลวง หมายเลข3245

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 06 ก.พ. 2019 9:02 am
โดย ponravint
เรียน คุณวรกฤช จินดาสวัสดิ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่วได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนคสล.ไปแล้วบางส่วนในปีงบประมาณ 2561 และได้บรรจุเข้าแผนฯในงบประมาณปี 2562 เพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบรรจุในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2563 และมีแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนน คสล.สายดังกล่าวต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในปีงบประมาณ 2563 โดยเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่วจะดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาโดยการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน