เริ่มใช้งานเว็บไซต์อบจ.ชลบุรีเวอร์ชั่น 2558 แล้วตั้งแต่บัดนี้

เริ่มใช้งานเว็บไซต์ อบจ.ชลบุรี เวอร์ชั่น 2558 แล้วตั้งแต่บัดนี้

ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไดๆ ให้คลิกที่ลิงค์ เข้าสู่เว็บไซต์ อบจ.ชลบุรี