พิจารณาคืนเงินค่าเทอมเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรียนอื่นๆ นอกเหนือจากหัวข้อที่กำหนดไว้

พิจารณาคืนเงินค่าเทอมเพิ่มเติม

โพสต์โดย ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี » พฤหัสฯ. 17 ก.พ. 2022 1:19 pm

เนื่องจากในปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนได้มีการพิจารณาให้ทำการเรียนออนไลน์ตลอดปีการศึกษา นักเรียนได้ไปโรงเรียนเพียง 2 สัปดาห์ และโรงเรียนยังใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสามารถจัดฉีดวัคซีนที่สถานที่อื่นๆที่เป็นส่วนของอบจ.ชลบุรีได้ มองว่าเป็นการทำให้นักเรียนเสียโอาสในการไปโรงเรียนตามสิทธิ์ที่ควรจะเป็น และในการเรียนออนไลน์นั้น คุณครูผู้สอนไม่ได้ทำการสอนตามความเหมาะสม ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เป็นการเรียนผ่านคลิปเป็นหลัก ในการเรียนสดก็เรียนรวมกันหลายห้อง ทำให้เด็กไม่ได้รับความรู้หรือกระตุ้นการเรียนมากที่ควร
ผู้ปกครองจึงเห็นควรว่าทางคณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหาร และนายกอบจ.ควรพิจารณาเรื่องค่าเทอมของนักเรียนใหม่ให้มีความเหมาะสมต่อสิ่งที่นักเรียนได้รับ หรือหากเห็นว่าไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ควรเร่งจัดหาสถานที่ฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนใหม่และให้นักเรียนได้เปิดเรียนออนไซต์ตามปกติ
ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
 

Re: พิจารณาคืนเงินค่าเทอมเพิ่มเติม

โพสต์โดย ponravint » ศุกร์ 04 มี.ค. 2022 1:34 pm

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอชี้แจงให้ทราบ ดังนี้
1. จากการวางแผนปฏิบัติงานตามปฏิทินของสถานศึกษา ได้มีมติที่จะทำการเปิดเรียนออนไซต์ตามปกติและเมื่อได้ทำการเปิดเรียนในกลุ่ม A เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2565 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปกติ ในสัปดาห์ต่อมาได้ทำการเปิดเรียนในกลุ่ม B วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าได้มีการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนและคุณครู ผลการตรวจพบว่ามีนักเรียนและคุณครูติดเชื้อโควิด และในวันเดียวกันได้รับรายงานจากผู้ปกครองว่ามีบุตรหลานติดเชื้อโควิดเพิ่มในแต่ละสายชั้น โรงเรียนพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้ยกเลิกการเรียนออนไซต์เป็นการเรียนการสอนผ่านออนไลน์แทน โดยเน้นถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพที่นักเรียนพึงจะได้รับเป็นสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์โดยรอบไม่น่าไว้วางใจเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มสูงขึ้นในทุกวัน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา จึงเห็นสมควรจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์แทน
2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่เพิ่มขึ้น และทางโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีได้รับการประสานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ให้เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยกำหนดฉีดเข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่นักเรียนพึงจะได้รับจึงได้รับเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนตามที่ชี้แจงข้างต้น
3. การที่โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้รับการประสานขอใช้สถานที่อาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม) เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ( Moderna ) ของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนั้น ทางโรงเรียนขอชี้แจงว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็นเหตุให้โรงเรียนจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยเน้นการจัดการสอนอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ทางโรงเรียนสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้ใช้พื้นที่ในการให้บริการแก่ประชาชนในการฉีดวัคซีนเข็ม 3 (Moderna) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ แก่ประชาชนชาวชลบุรีอย่างสูงสุด
4. ในการปรับลดค่าใช้จ่ายทางโรงเรียนได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1
ภาคสองภาษาจากเดิม 10,700 บาท ลดค่าใช้จ่ายเหลือ 8,700 บาท
ภาคปกติจากเดิม 7,200 บาท ลดค่าใช้จ่ายเหลือ 5,785 บาท
ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 2-3
ภาคสองภาษาจากเดิม 10,900 บาท ลดค่าใช้จ่ายเหลือ 8,700 บาท
ภาคปกติจากเดิม 5,100 บาท ลดค่าใช้จ่ายเหลือ 3,745 บาท
ระดับปฐมศึกษา
ภาคสองภาษาจากเดิม 10,900 บาท ลดค่าใช้จ่ายเหลือ 8,700 บาท
ภาคปกติจากเดิม 1,300 บาท ลดค่าใช้จ่ายเหลือ 600 บาท
ในกรณีขอให้มีการคืนค่าบำรุงการศึกษานั้น ทางโรงเรียนจะได้มีการปรับลดในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองชำระค่าบำรุงการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อทางโรงเรียนจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับลดค่าบำรุงการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
ponravint
 
โพสต์: 96
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 03 มี.ค. 2015 11:45 pm


ย้อนกลับไปยัง เรื่องทั่วไป

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 8 ท่าน