หน้า 1 จากทั้งหมด 1

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบ เข้ารับราชการ จำนวน 156 อัตรา

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 02 พ.ย. 2021 2:07 pm
โดย ประกาศสอบ
รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 156 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
จำนวน 50 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ดูประกาศรับสมัครสอลกรมการปกครอง 2564