หน้า 1 จากทั้งหมด 1

มารยาทของเจ้าหน้าที่ๆดูแลห้องออกกำลังกายในร่ม สนามกีฬา สวนหล

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 09 ก.ย. 2020 2:39 pm
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
เนื่องจากในการแต่งกายเพื่อใช้สถานที่กีฬาในร่ม (ฟิตเนส) จำเป็นต้องแต่งกายให้มีความเหมาะสมในการเข้าใช้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ถือปฏิบัติตามกฏข้อบังคับแล้วคือการใส่เสื้อผ้าเป็นเสื้อและกางเกงกีฬา แต่เนื่องจากกางเกงกีฬาของข้าพเจ้าเป็นลักษณะผิวผ้าคล้ายกางเกงยีนส์แต่เป็นกางเกงยืด และเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า กางเกงผิดระเบียบ แต่เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรกจึงได้ทำการติเตือน แต่พฤติกรรมในการติเตือนได้ ส่งเสียงดังทำให้ข้าพเจ้าได้รับความอับอาย และเสื่อมเสีย ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าหากต้องอธิบายว่ากางเกงไม่ใช่กางเกงยีนส์เป็นกางเกงกีฬาทำผิวคล้ายกางเกงยีนส์ทำให้ยิ่งอับอายมากขึ้นข้าพเจ้าจึงขออาศัยเว๊บบอร์ดนี้แจ้งเรียนไปยังผู้เกี่ยวข้อง ให้ช่วยตักเตือนเจ้าหน้าที่ผู้นี้ในการแจ้งเตือนการแต่งกายกับผู้เข้าใช้สถานที่ให้มีคงามเหมาะสม และไม่ทำให้ผู้เข้าใช้เกิดความอับอายเช่นนี้อีก
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ
:( :( :( :(

Re: มารยาทของเจ้าหน้าที่ๆดูแลห้องออกกำลังกายในร่ม สนามกีฬา สวนหล

โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 17 ก.ย. 2020 3:21 pm
โดย ponravint
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา (ฟิตเนส) ที่อยู่เวรในวันดังกล่าว พบว่าได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของชุดออกกำลังกายของผู้มาใช้บริการ อาจมีความคลาดเคลื่อนกันในรายละเอียด ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอขอบคุณในข้อเสนอแนะของท่านมา ณ ที่นี้ด้วย