หน้า 1 จากทั้งหมด 1

คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 24 มิ.ย. 2016 2:52 pm
โดย admin
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดทำขึ้นโดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำหรับผู้ใช้งานได้ศึกษาขั้นตอนการร้องเรียนผ่านเว็บบอร์ดหน่วยงาน และเข้าใจกระบงนการทำงานได้อย่างถูกต้อง
รายละเอียดในไฟล์แนบ