หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ร้องเรียนงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ

โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 03 ก.ค. 2023 6:16 am
โดย วัตร
ขอร้องเรียนการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
แจ้งพื้นที่เสี่ยง...!!!!
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมไหล่ทางและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่นสายพนัสนิคมสระสี่เหลี่ยม – วัดแก้วศิราราม(ชบ.ถ.1-0510) ( ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีการใช้พื้นที่ริมไหล่ทาง
ทำให้ไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมาในพื้นที่ มีการจำกัดความเร็ว ทำให้
มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เส้นทางสาย
ดังกล่าว โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ

แต่มิได้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟวาบๆในช่วงเวลากลางคืน ป้ายสัญญาณ ก็ติดตั้งติดกับพื้นที่ก่อสร้าง ป้ายเตือนระยะไกลก็ไม่มี
จุดเริ่มต้นโครงการเป็นทางโค้งด้วย

Re: ร้องเรียนงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ

โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 20 ก.ค. 2023 8:31 am
โดย ponravint
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณเตือนเพิ่มเติม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยเร่งด่วนแล้ว