หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การตั้งกฎกีดกันการใช้สระว่ายน้ำสาธารณะ อบจ.

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 22 มิ.ย. 2021 2:13 pm
โดย magnito
ขอความกรุณาผู้ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดูแล การพิจารณาอนุมัติให้เด็กๆ หรือเยาวชนทั่วไปเข้าใช้งานสระว่ายน้ำด้วยครับ ออกกฎมาแบบนี้เหมือนเป็นการกีดกันทางอ้อมเลย พาลูกไปว่ายก็ไม่ได้ ฝากหาครูไปสอนก็ไม่ได้อีก ต้องทำเรื่องขออนุญาติก่อน ขอใคร ? ในเมื่อเป็นสระสาธารณะก็น่าจะให้สิทธิเท่ากันหมดนะครับ

สระว่ายน้ำที่อื่นๆ ยังไม่มีกฎเพื่อกีดกันแบบนี้

ฝากพิจาณณาปรับเปลี่ยนด้วยนะครับ หรือขอคำอธิยายที่ไปที่มาเหตุผในกาตั้งกฎแบบนี้หน่อย

สระก็ว่างไม่มีคน แต่จะไปว่ายก็ไม่ได้ รายจ่ายก็เท่าเดิม แต่เสียโอกาสรายได้มากๆ

ขอแสดงความนับถือและขอบคุณ

Re: การตั้งกฎกีดกันการใช้สระว่ายน้ำสาธารณะ อบจ.

โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 05 ก.ค. 2021 2:39 pm
โดย ponravint
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งที่ 34/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ซึ่งให้เปิดบริการสระว่ายน้ำแก่ประชาชนได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่เกิน 50 คน ตามความในข้อ 2 สระว่ายน้ำ สวนน้ำ ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารสามารถเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด และข้อ 4 ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันเกินกว่าห้าสิบคน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่หมายถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ชลบุรี รวมทั้งสนามกีฬาและสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการในคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ฝึกสอนที่ประสงค์จะนำนักเรียน นักศึกษา เข้ามาเรียนและฝึกซ้อมว่ายน้ำในสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้ดำเนินการขออนุญาต เพื่อที่จะได้จัดสรรเวลาและกำหนดจำนวน ผู้เข้าใช้บริการให้ถูกต้องตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่มาใช้บริการรายอื่นๆ แต่ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะมาใช้บริการสระว่ายน้ำ ยังสามารถมาใช้บริการได้ตามปกติไม่ได้มีการกีดกันตามข้อร้องเรียนแต่ประการใด