หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ถนนเส้น 3289 หน้า บ.วนชัยฯ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 09 ก.ย. 2019 2:26 pm
โดย สปอตไลท์ บ้านบึง
เรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง ถนนเส้นหน้า บ.วนชัยฯ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นถนน 4 เลนวิ่งสวนกันไป-กลับ (ไม่มีเกาะกลาง) เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เดือนกันยายน 2562 เกิด 2 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย รถที่ใช้ถนนสัญจรไปมา วิ่งกันเร็วมาก ทางแยกข้าง บ.วนชัยฯ ไม่มีสัญญานไฟเตือน ป้ายเตือน เนินลูกระนาดชะลอความเร็ว จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประชาชน ก่อนที่จะมีคนเจ็บหรือเสียชีวิตอีกเป็นรายต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

Re: ถนนเส้น 3289 หน้า บ.วนชัยฯ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 25 ก.ย. 2019 9:09 am
โดย natthinan.p
อบจ.ชบ. ได้รับทราบปัญหาและข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ขอเรียนว่า ถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชบ. แต่อบจ.ชบ. ได้มรหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 เพื่อทราบและพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว หากมีผลการดำเนินงานคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป