การใช้งาน BBCode

ข้อมูลเบื้องต้น

อะไรคือ BBCode?
   BBCode คือส่วนเพิ่มเติมพิเศษของภาษา HTML. คุณสามารถใช้ BBCode ถ้า administrator อนุญาต (คุณสามารถสั่งไม่ให้ใช้ BBCode ในแต่ละข้อความโพสต์ ได้ที่แบบฟอร์มสำหรับพิมพ์ข้อความโพสต์). BBCode จะคล้ายกับรูปแบบ HTML คือคำสั่งจะอยู่ในเครื่องหมาย [ และ ] แทนเครื่องหมาย < และ> ซึ่งจะใช้ควบคุมข้อความที่อยู่ระหว่างคำสั่งเปิดและปิด. คุณมารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ BBCode ได้ที่หน้าสำหรับโพสต์ข้อความ
ข้างบน

รูปแบบตัวอักษร

การสร้างตัวหนา ตัวเอียงและตัวขีดเส้นใต้
BBCode ช่วยให้คุณเปลี่ยนรูปแบบของข้อความได้อย่างรวดเร็ว วิธีการคือ:
 • ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา [b][/b], ตัวอย่างเช่น

  [b]Hello[/b]

  จะกลายเป็น Hello
 • ขีดเส้นใต้ [u][/u], ตัวอย่างเช่น :

  [u]Good Morning[/u]

  กลายเป็น Good Morning
 • ตัวเอียง[i][/i],ตัวอย่างเช่น

  This is [i]Great![/i]

  would give This is Great!
ข้างบน

การเปลี่ยนสีตัวอักษรและขนาดตัวอักษร
การเปลี่ยนสีตัวอักษรและขนาดตัวอักษร. สิ่งที่จะปรากฏให้คุณเห็นคือ :
 • การเปลี่ยนสีตัวอักษรจะใช้คำสั่ง [color=][/color]. คุณสามารถระบุชื่อสีได้ ( red, blue, yellow, etc.) หรือจะเป็นเลขฐานสิบหกก็ได้, เช่น #FFFFFF, #000000. ตัวอย่างถ้าคุณต้องการใส่สีให้อักษร:

  [color=red]Hello![/color]

  หรือ

  [color=#FF0000]Hello![/color]

  แสดงได้ดังนี้ Hello!
 • เปลี่ยนขนาดตัวอักษร [size=][/size]รูปแบบคำสั่งจะเป็นการระบุตัวเลขเพื่อกำหนดขนาดตัวอักษร เริ่มต้นที่ขนาดเล็กสุด (20) และขนาดใหญ่สุด(200) โดยพื้นฐาน ตัวอย่าง:

  [size=30]SMALL[/size]

  will generally be SMALL

  whereas:

  [size=200]HUGE![/size]

  will be HUGE!
ข้างบน

ฉันสามารถเขียนคำสั่ง BBCode ร่วมกันได้ไหม
ได้คุณสามารถ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการเขียนว่า :

[size=200][color=red][b]LOOK AT ME![/b][/color][/size]

ผลที่ได้คือLOOK AT ME!

เราไม่แนะนำให้คุณใช้คำสั่งมากเกินความจำเป็น บางครั้งมันจะทำให้การแสดงผลผิดพลาดได้ :

[b][u]This is wrong[/b][/u]
ข้างบน

การตอบกลับข้อความก่อนหน้าน้และการกำหนดขนาดความกว้างของข้อความ

การตอบกลับข้อความก่อนหน้านี้
มี 2 วิธีที่สามารถทำได้ คือการอ้างอิงข้อความหรือการเริ่มใหม่
 • เมื่อคุณต้องการให้ประโชยน์จากฟังก์ชันการอ้างอิงข้อความในกระทู้ คุณควรที่จะอ้างอิงข้อความเหล่านั้นโดยการใช้คำสั่ง [quote=""][/quote] วิธีนี้อนุญาตให้อ้างอิงข้อความได้ ตัวอย่างเช่น:

  [quote="Mr. Blobby"]The text Mr. Blobby wrote would go here[/quote]

  ผลลัพธ์คือ add "Mr. Blobby wrote:" ก่อนใช้งาน อย่าลืม Remember you ต้อง กำหนด "" ล้อมรอบข้อความที่เราต้องการอ้างอิง
 • วิธีที่สองคือการมองไม่เห็นสิ่งที่เราต้องการอ้างอิง. โดยการล้อมรอบด้วยคำสั่ง [quote][/quote] เมื่อคุณเรียกดูข้อความ มันจะถูกล้อมรอบด้วยกล่องข้อความ
ข้างบน

การแสดงผลของส่วนของโปรแกรมหรือข้อความที่มีความกว้างคงที่
ถ้าคุณต้องการแสดงส่วนของโปรแกรมหรือข้อความที่มีความกว้างคงที่ ควรจะให้คำสั่ง [code][/code] ตัวอย่างเช่น

[code]echo "This is some code";[/code]

โดยทั้งหมดต้องอยู่ในคำสั่ง [code][/code] โปรแกรมของภาษา PHPที่ต้องการนำมาลงในข้อความ ต้องล้อมรอบด้วยคำสั่ง [code=php][/code]
ข้างบน

การจัดการรายการ

การสร้างรายการแบบ Unordered
BBCode รองรับ 2 แบบ คือ unordered และ ordered. ทั้งหมดจะเป็นคำสั่ง HTML ,รายการแบบ Unordered เป็นการเรียงลำดับโดยใช้ตัวอักษร การใช้คำสั่งสามารถทำได้โดย [list][/list] และการอธิบายถึงการใช้ตัวอักษรในการเรียงลำดับใช้คำสั่ง [*]ตัวอย่างเช่น รายการแสดงสีที่คุณชื่นชอบ :

[list]
[*]Red
[*]Blue
[*]Yellow
[/list]

ผลลัทธ์คือ list:
 • Red
 • Blue
 • Yellow
ข้างบน

การสร้างรายการแบบ Ordered list
วิธีที่สองคือการใช้แบบ ordered list วิธีนี้คุณสามารถควบคุมการแสดงผลของรายการต่างๆ ได้ คำสั่งที่ใช้ในการสร้างรายการประเภทนี้คือ [list=1][/list] สร้างการรายแบบเรียงลำดับตัวเลข [list=a][/list] สร้างรายการแบบเรียงตามลำดับ ข้อมูลภายในรายการใช้คำสั่งเดียวกันกับแบบ Unordered [*]ตัวอย่างเช่น :

[list=1]
[*]Go to the shops
[*]Buy a new computer
[*]Swear at computer when it crashes
[/list]

ผลลัพธ์ที่ได้คือ
 1. Go to the shops
 2. Buy a new computer
 3. Swear at computer when it crashes
Whereas for an alphabetical list you would use:

[list=a]
[*]The first possible answer
[*]The second possible answer
[*]The third possible answer
[/list]

giving
 1. The first possible answer
 2. The second possible answer
 3. The third possible answer
ข้างบน

การสร้างลิงค์

การสร้าง Link เชื่อมโยงนอกเวบไซต์ของตนเอง
phpBB BBCode สนับสนุนให้สามารถสร้าง URIs (Uniform Resource Indicators) หรือ URLs.
 • ข้อแรกคำสั่งที่ใช้ [url=][/url] tag, ด้านหลังเครื่องหมาย = URL สำหรับสร้าง Link เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล. ตัวอย่าง สร้าง link ไปที่ phpBB.com คุณสามารถทำได้คือ :

  [url=http://www.phpbb.com/]Visit phpBB![/url]

  จะแสดงได้ดังนี้, Visit phpBB! การกำหนดให้ link นี้ไปเปิดหน้าเดิมหรือเปิดหน้าใหม่นั้น สามารถกำหนดได้โดยผู้ใช้
 • หากคุณต้องการ URL ที่แสดงในตัวมันเอง สามารถทำได้ดังตัวอย่าง:

  [url]http://www.phpbb.com/[/url]

  จะแสดงได้ดังนี้, http://www.phpbb.com/
 • เพิ่มเติม, ฟีเจอร์ phpBB Magic Links, แต่สามารถเขียนตรงๆ ได้คืิอ http://. ตัวอย่างเช่น จะสร้าง link เชื่อมโยง www.phpbbthailand.comเข้าไปในข้อความ www.phpbbthailand.com จะแสดงเมื่อคุณดูข้อความ
 • หากเป็นการทำ link เพื่อเปิดหน้าการเขียน e-mail สามารถทำได้คือ:

  [email][email protected][/email]

  แสดงได้ [email protected] หรือจะพิมพ์ข้อความ [email protected] ระบบจะปรับเป็นรูปแบบคำสั่งโดยอัติโนมัติ
นอกจากตัวอักษรแล้วสามารถถทำป็นแบบอื่นได้อีก เช่น [img][/img] (see next entry), [b][/b], อื่นๆ เช่น

[url=http://www.google.com/][img]http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif[/url][/img]

is not
ข้างบน

การแสดงรูปภาพในโพสต์

เพิ่มรูปภาพในข้อความที่โฟสต์
phpBB มีคำสั่ง BBCode ที่สามารถเพิ่ม tag เกี่ยวกับการโฟสต์รูปภาพในข้อความ สิ่งที่สำคัญในการใช้ tag นี้มี 2 ประการคือ: ผู้ใช้หลายคนไม่ตระหนักถึงการโฟสต์รูปภาพจำนวนมากในข้อความและการแสดงรูปต้องอาศัยการเชื่อมต่อ Internet (ถ้าขณะนั้นไม่ได้อยู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ยกตัวอย่าง, ไม่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับใช้งาน !) รูปภาพต้องถูกล้อมรอบด้วย URL ที่เรานำรูปไปวาง [img][/img] ตัวอย่าง:

[img]http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif[/img]

As noted in the URL section above you can wrap an image in a [url][/url] tag if you wish, e.g.

[url=http://www.google.com/][img]http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif[/img][/url]

would generate:

ข้างบน

เพิ่มไฟล์เอกสารแนบในข้อความที่โพสต์
ไฟล์เอกสารแนบสามารถโพสต์เข้าไปในข้อความได้โดยใช้คำสั่ง BBCode [attachment=][/attachment], ถ้าฟังก์ชันการแนบไฟล์เอกสารสามารถกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ และถ้าคุณต้องการเพิ่มสิทธิ์การสร้างแนบไฟล์เอกสาร ภายในหน้าจอการโพสข้อความจะมี drop-down สำหรับกำหนดบทบาทได้
ข้างบน

อื่นๆ

ฉันสามารถเพิ่ม tag ของตนเองได้หรือไม่?
ถ้าคุณคือผู้ดูแลระบบและมีสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้อง, คุณสามารถเพิ่มคำสั่ง BBCode รวมไปถึงการปรับแก้คำสั่ง BBCode ด้วย
ข้างบน

สอบถามปัญหาการใช้งาน

ฉันสามารถสอบถามปัญหาการใช้งาน ภาษาไทยได้ที่ไหน ?
คุณสามารถสอบถามปัญหาการใช้งาน ได้ที่ phpBBThailand.com
ข้างบน