สถานะ ออนไลน์

มี 212 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

หมายเลข โทรศัพท์ผู้บริหาร และ ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ ( 038 ) -398 039 - 42 ตามด้วยหมายเลขภายใน


สำนัก ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี
เบอร์ภายใน121-122 โทรศัพท์ 038-398028 แฟกซ์ 038-398028

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เบอร์ภายใน151-152 โทรศัพท์ 038-455922 แฟกซ์ 038-455922

กองช่าง
เบอร์ภายใน101-103 โทรศัพท์ 038-398030 แฟกซ์ 038-398030

กองคลัง
เบอร์ภายใน351-352 โทรศัพท์ 038-398029 แฟกซ์ 038-398029

กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน
เบอร์ภายใน353-354 โทรศัพท์ 038-455921 แฟกซ์ 038-455921

กองกิจการสภา
เบอร์ภายใน307-308 โทรศัพท์ 038-398234 แฟกซ์ 038-398234

กองแผนและงบประมาณ
เบอร์ภายใน311-315-317 โทรศัพท์ 038-398031 แฟกซ์ 038-398031

กองการศึกษา
เบอร์ภายใน155-156 โทรศัพท์ 038-455920 แฟกซ์ 038-455920

 

การเดินทางมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
1. รถยนต์ส่วนตัว
2. รถสองแถวประจำทาง สายสีขาว (สายชลบุรี-บางแสน)

 

mp