สถานะ ออนไลน์

มี 232 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เอกสารเผยแพร่
Overview Search Downloads Up
Category: องค์ความรู้ขององค์กร (KM)
Number of Subcategories: 11
Subcategories:
KM สำนักปลัด Files: 1
KM กองกิจการสภา Files: 1
KM กองแผนและงบประมาณ Files: 1
KM กองคลัง Files: 1
KM สำนักการช่าง Files: 2
KM กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต Files: 1
KM กองพัสดุและทรัพย์สิน Files: 1
KM กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Files: 1
KM กองการท่องเที่ยวและกีฬา Files: 1
KM กองการเจ้าหน้าที่ Files: 1
KM หน่วยตรวจสอบภายใน Files: 1

No files available yet for this category!