สถานะ ออนไลน์

มี 133 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เอกสารเผยแพร่
Overview Search Downloads Up
Category: ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-ประกาศราคากลางและการคำนวนราคากลาง
Page 1 of 24
Startต่อไป12345678910ต่อไปEnd
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Name Created Size Downloads    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสิงห์ทองพรหมาวาส-สำนักตอ 23-07-2558 433.63 KB 229 Download
Download
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดนาพร้าว อ.ศรีราชา 23-07-2558 909.51 KB 231 Download
Download
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาญจนางผล 1 26-07-2558 428.2 KB 129 Download
Download
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายพนัสนิคม-สระสี่เหลี่ยม-วัดแก้วสิลาราม 26-07-2558 52.34 KB 211 Download
Download
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายถนนบางละมุง 43 (ส่วนที่เหลือ) 26-07-2558 84.85 KB 210 Download
Download
ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ระยะที่ 3 26-07-2558 1.05 MB 226 Download
Download
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวุฒิชัย 26-07-2558 417.75 KB 214 Download
Download
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อ.บ่อทอง 26-07-2558 1.39 MB 215 Download
Download
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง 344 - ตลาดบ้านหนองเสือช้าง 26-07-2558 469.3 KB 206 Download
Download
ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในพื้นที่ตำบลโคกขี้หนอน อ.พานทอง 26-07-2558 1.45 MB 129 Download
Download
ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในพื้นที่ตำบลหนองเหียง อ.พนัสนิคม 26-07-2558 403.19 KB 210 Download
Download
ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในพื้นที่ตำบลหัวถนน ระยะที่ 2 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 26-07-2558 1.57 MB 224 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 25-07-2558 34.98 KB 141 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบ จำนวน 2 รายการ 25-07-2558 24.74 KB 118 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมห้องน้ำ-ห้องส้วมใต้อัฒจันทร์สนามกีฬาชลบุรีสเตเดี้ยม อ.เมืองชลบุรี 25-07-2558 746.65 KB 203 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหาร 25-07-2558 32.31 KB 122 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อชุดฟุตบอลพร้อมถุงเท้า จำนวน 3 รายการ โครงการฝึกอบรมสอนทักษะกีฬาฟุตบอล ระดับรากหญ้า ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 5) 25-07-2558 29.54 KB 184 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุปูนไวนิลสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 25-07-2558 30.45 KB 129 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1000 คน 25-07-2558 23.11 KB 216 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมป์) อ.บ่อทอง 25-07-2558 652.47 KB 214 Download
Download
กำหนดราคากลาง จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 5400 คน 25-07-2558 18.99 KB 560 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบจ.ชลบุรี ประจำปี 2557 25-07-2558 23.53 KB 572 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมศาลากลางน้ำ (เสาตอม่อ) จำนวน 12 ต้น ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี 25-07-2558 226.99 KB 227 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ อบจ.ชลบุรี ประจำปี 2558-2559 25-07-2558 23.14 KB 207 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้และความสะอาดสวนสาธารณะกลางบ้าน (หมู่บ้านองค์การนิเวศน์) ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี 25-07-2558 107.01 KB 199 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้และความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะลานคนเมือง ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี 25-07-2558 107.75 KB 214 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดบริเวณเกาะกลางถนนสายเลี่ยงตลาดหนองมน 25-07-2558 93.93 KB 207 Download
Download
กำหนดราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 21 รายการและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ 25-07-2558 22.94 KB 203 Download
Download
กำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 3140 ชุด 25-07-2558 48.71 KB 589 Download
Download
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างส้วม โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ครั้งที่ 2 25-07-2558 835.28 KB 511 Download
Download