สถานะ ออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี พร้อมคณะ เยี่ยมชม Sichuan International Agricultural Product Trading Center

นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี พร้อมคณะ เยี่ยมชม
Sichuan International Agricultural Product Trading Center

 

           นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี พร้อมคณะ เยี่ยมชม Sichuan International Agricultural Product Trading Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการนำเข้าส่งออกสินค้าการเกษตร ทั้งผักและผลไม้ในเขตมณฑลตอนใต้ของประเทศจีน โดยศูนย์กลางการดำเนินงานเป็นของรัฐบาล ที่มีความทันสมัย โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดที่มีเป็นจำนวนมาก ใช้บริหารจัดการตามจุดกระจายสินค้า โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรถขนส่งพืชผักผลไม้ที่มาจากท้องถิ่น และการขนส่งขนาดใหญ่