สถานะ ออนไลน์

มี 165 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

อบจ.ชลบุรี รับรางวัลด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย

 

อบจ.ชลบุรี รับรางวัลด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย

 

อบจ.ชลบุรี รับรางวัลด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (อบจ.ชบ.1) เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยมี นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (อบจ.ชบ.1) เป็นผู้แทนในการรับมอบเกียรติบัตร รวมถึง นางสาวขวัญใจ เลียดประถม ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ และ นางเมตตา โสตะ ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย อีกด้วย

 

คลิกชมภาพได้ที่ Link: ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชลบุรี