สถานะ ออนไลน์

มี 239 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4

 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 

 

            วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การคัดแยกขยะมูลฝอย รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องเจตนารมณ์ แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” กิจกรรม มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ได้มีจิตสำนึกในการช่วยกันลด เลิกใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมีวิทยากรจากโรงวัดตโปทารามและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

คลิกชมภาพได้ที่ Link: facebook ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชลบุรี