สถานะ ออนไลน์

มี 223 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2562

 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2562

 

            ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2562

            วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2562 พร้อม นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เป็นการรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดชลบุรี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีการปรึกษาหารือ พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรค์ ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ต่อที่ประชุมฯ รวมถึง นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับมอบเกียรติบัตรโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับคัดเลือกจำนวน 3 ราย คือ 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด.ช. ณัฐพงศ์ หอมกลั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายวีระวัฒน์ สะสีสังข์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด.ญ.ปวริศา พลศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดชลบุรี เข้าสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ต่อไป

  

คลิกชมภาพได้ที่ Link: facebook ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชลบุรี