สถานะ ออนไลน์

มี 119 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี ครั้งที่ 12/2561

 

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี ครั้งที่ 12/2561

     วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวชิรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทน หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อวยพรปีใหม่แก่ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายชัยพจน์ จำเริญนิติพงศ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอาวุธ บุญสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จากนั้น นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ครั้งที่ 12/2561 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักกอง ซึ่งมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม หัวหน้าส่วน ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ร่วมอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหาร

 

คลิกชมภาพได้ที่ Link: facebook ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชลบุรี