สถานะ ออนไลน์

มี 169 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงการอบรมจริยธรรมและวินัยข้าราชการในสังกัดอบจ.ชลบุรี

 

โครงการอบรมจริยธรรมและวินัยข้าราชการในสังกัดอบจ.ชลบุรี

        วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจริยธรรมและวินัยข้าราชการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย สร้างจิตสำนึก ค่านิยมและความซื่อสัตย์สุจริต มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างคุณธรรมอันมั่นคงต่อตนเองและองค์กร อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการอบรมฯครั้งนี้แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 , รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และรุ่นที่ 3 วันที่ 8 มกราคม 2562 โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 606 คน

 

คลิกชมภาพได้ที่ Link: facebook ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชลบุรี