สถานะ ออนไลน์

มี 183 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

Attachments:
Download this file (HR59-08-18-01.pdf)ประกาศ[ ]307 kB