ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำบันทึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 9,000 เล่ม 9/2563

          ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำบันทึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 9,000 เล่ม  9/2563

Attachments:
Download this file (T62-10-09-01.pdf)ร่างประกาศ[ ]806 kB
Download this file (T62-10-18-08.pdf)ประกาศ[ ]1055 kB