ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฏร์รังสรรค์ ) อ.บ้านบึง 176/2562

          ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฏร์รังสรรค์ ) อ.บ้านบึง  176/2562

Attachments:
Download this file (T62-06-07-01.pdf)ร่างประกาศ[ ]1285 kB
Download this file (T62-06-20-03.pdf)ประกาศ[ ]1220 kB