สถานะ ออนไลน์

มี 213 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเนินถาวร อ.พานทอง 149/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 12
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเขิน อ.บ้านบึง 146/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 9
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านชากนา อ.หนองใหญ่ 148/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 10
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องดนตรี นาฎศิลป์ โรงเรียนบ้านเขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 147/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 21
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ อ.พนัสนิคม 144/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 9
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ด้วยระบบ pavenment in-Recycling สายบ้านโคกเพลาะ-บ้านท่ากระดาน (ชบ.ถ.1-0512) หมู่ที่ 4 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 4
ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ อบต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 145/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 19
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฏร์อุปถัมภ์) อ.พนัสนิคม 143/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.พนัสนิคม 142/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 15
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 8 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 8