สถานะ ออนไลน์

มี 102 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารศูนย์เรียนรู้ โลกใต้ทะเลบางแสน เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 5
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน อ.ศรีราชา 190/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 19
ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 4
ประกวดราคาจ้างโรงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองผีบ้า หมู่ที่ 10,11 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม 189/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 11
ร่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านสวนน้ำตก (หน้าบริษัทโพลีวิชั่น กรุ๊ป จำกัด) หมู่ที่ 6 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 11
ร่าง ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 7,10 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 10
ร่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโรงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 10
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมาบบ่อพระ หมู่ที่ 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 188/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 21
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านเนินตามาก-บ้านเนินกลาง 187/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 24
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคมเขตชุมชนจังหวัดชลบุรี ในเขตรับผิดชอบของ สภ.สัตหีบ อ.สัตหีบ 186/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 23